Voor wie

In mijn praktijk bied ik individuele therapie  aan volwassenen, vanaf 18 jaar. Ik doe voornamelijk  gespecialiseerde GGZ behandeling en soms ook de basis GGZ behandelingen.

 

Mijn specialisme ligt op het gebied van angstproblematiek, trauma (ook vroege jeugd traumatisering), hechting, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek.
Daarnaast kun je bij me terecht met een breed scala aan klachten als je bereid bent naar jezelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe je meer in contact met jezelf kan komen. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten, burn-out, depressie, rouw, faalangst, onzekerheid, levensfaseproblematiek.Werkwijze
Ik werk integratief, dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Ook ben ik vaardig in EMDR, NET behandeling, Imaginaire rescripting, Imaginaire Exposure therapie en Mindfulness Based Cognitieve Therapie en verwerking.

 

Na aanmelding via het contactformulier op deze website, neem ik contact met je op om een intake in te plannen. In dit gesprek worden je klachten en problemen en achtergrondinformatie in kaart gebracht. 

Er wordt een behandelplan gemaakt en dit wordt besproken, evenals de diagnose. Tevens evalueer ik tijdig en regelmatig de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Dit doe ik o.a. door middel van ROM-vragenlijsten en evaluatiemomenten in te plannen. 

 

De behandelingen vinden wekelijks plaats en zonodig tweewekelijks. Dit gaat altijd in overleg. Ook is er de mogelijkheid voor een online consult en zou de behandeling (deels) ook online aangeboden kunnen worden.

 

Soort behandeling
Bij een kortdurende behandeling wordt meer gefocust op klachtgerichte behandeling en hierbij is het aantal sessies korter. Dit kan variëren van 5-15 gesprekken.
 Een specialistische behandeling wordt meestal ingezet bij procesgerichte behandelingen met meer de complexere psychische problemen en is veelal langduriger van aard. De behandelsessies zijn wekelijks.
 
Kosten/vergoeding

In mijn praktijk bied ik zowel kortdurende als langdurende behandelingen, dit zit in het basispakket van je zorgverzekering. 

   

In 2024 heb ik contracten met onderstaande verzekeraars:

 * VGZ (hieronder vallen Univé, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Zekur, UnitedConsumers en Zorgzaam)

* Menzis (hieronder vallen ook AnderZorg en HEMA)

 

In 2025 ga ik zonder contracten werken.

 

Voor niet gecontracteerde zorg ontvang je de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis (natura of restitutie).


 

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel in de GGZ. Dit betekent dat de duur van het consult het tarief bepaalt. Er wordt hierbij uitgegaan van de directe tijd. De indirecte tijd is al in het tarief meegenomen en doorberekend. Tevens is er een verschil in een diagnostiek consult en een behandelconsult (zie NZA maximimum tarieven).

 

De declaratie van de consulten vindt elke maand plaats: het aantal sessies van die desbetreffende maand worden in rekening gebracht. Bij gecontracteerde zorg gaat de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en bij niet gecontracteerde zorg gaat de nota naar jezelf. Deze kun je dan weer indienen bij je zorgverzekeraar.  


Als je in behandeling wilt en de gesprekken zelf wilt betalen, dan hanteer ik de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

 
Algemene informatie behandeling
Je hebt bij de intake nodig:
- verwijsbrief van de huisarts
- legitimatiebewijs

 

Wachttijden

Er is op dit moment een aanmeldstop. Wanneer er weer ruimte is, wordt het hier op de website vermeld. 

 

Afspraak afzeggen
Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 75 euro.


Wat te doen bij crisis
Mijn praktijk is niet geschikt als je dusdanige problemen hebt waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij je zowel binnen als buiten kantoortijden regelmatig dringend of acuut hulp nodig hebt. Ik zal je dan doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is. Ben je al in behandeling en is er sprake van een crisis, neem dan tijdens kantooruren contact op met mij of je huisarts. In de avonduren en in het weekeinde kun je contact op nemen met de doktersdienst (0900-9229).

 

Vervangend collega

Voor de cliënten die in behandeling zijn, is er tijdens mijn vakanties een vervangend collega (Lianne van der Meer van 'Praktijk voor Psychotherapie') beschikbaar in geval van dringende zaken. Zij is te bereiken op info@liannevdmeer.nl en op dinsdag en donderdagochtend bereikbaar.