Voor wie

In mijn praktijk bied ik individuele therapie  aan volwassenen, vanaf 18 jaar. Ik behandel voornamelijk in de  gespecialiseerde GGZ, maar behandel ook in de basis GGZ.

 

Mijn specialisme ligt op het gebied van trauma (ook vroege jeugd traumatisering), hechting, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek.
Daarnaast kun je bij me terecht met een breed scala aan klachten als je bereid bent naar jezelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe je meer in contact met jezelf kan komen. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten, burn-out, depressie, rouw, faalangst, onzekerheid, levensfaseproblematiek.Werkwijze
Ik werk integratief, dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Ook ben ik vaardig in EMDR, NET behandeling, Imaginaire Exposure therapie en Mindfulness Based Cognitieve Therapie en verwerking.

 

Na aanmelding via het contactformulier op deze website, neem ik contact met je op om een intake in te plannen. In dit gesprek worden je klachten en problemen en achtergrondinformatie in kaart gebracht. 

Er wordt een behandelplan gemaakt en dit wordt besproken, evenals de diagnose. Tevens evalueer ik tijdig en regelmatig de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Dit doe ik o.a. door middel van ROM-vragenlijsten en evaluatiemomenten in te plannen. 

 

De behandelingen vinden tweewekelijks plaats en zonodig en als er ruimte is, wekelijks. Dit gaat altijd in overleg. 

 

Basis-GGZ of specialistische-GGZ
Bij de basis-GGZ wordt meer gefocust op klachtgerichte behandeling en hierbij is het aantal sessies beperkt. Dit kan variëren tussen kort, middel en intensief.
 Specialistische GGZ wordt meestal ingezet bij procesgerichte behandelingen met meer de complexere psychische problemen en is veelal langduriger van aard.
 
Kosten/vergoeding

In mijn praktijk bied ik zowel basis-GGZ als gespecialiseerde-GGZ behandelingen, dit zit in het basispakket van je zorgverzekering. 

 

In 2021 heb ik de contracten met onderstaande zorgverzekeraars:

 

* Zilveren Kruis (hieronder vallen ook De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, Achmea)

* DSW (hieronder vallen ook Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar)

* ASR (hieronder vallen ook De Amersfoortse en Ditzo)

* VGZ (hieronder vallen Univé, SZVK, ZEKUR, IZZ, Bewuzt, MVJP, UMC en IZA zorgverzekeraar)

* ONVZ (hieronder vallen ook PNOzorg en VvAAzorgverzekering)

* Menzis (hieronder vallen ook AnderZorg, HEMA en PMA)

 

In 2022 heb ik contracten met onderstaande verzekeraars:

* Zilveren Kruis (hieronder vallen ook De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life en Achmea)

* DSW (hieronder vallen ook Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar)

* ASR (hieronder vallen De Amersfoortse en Ditzo)

* VGZ (hieronder vallen Univé, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Zekur, UnitedConsumers en Zorgzaam)

 

Voor niet gecontracteerde zorg ontvang je de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis (natura of restitutie).De declaratie van de behandeling vindt plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar in het geval van een behandeling in de specialistische GGZ, als de behandeling nog vervolgd moet worden.
Als je in behandeling wilt, maar er is geen sprake van een diagnose dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).  Een sessie van 45 minuten directe tijd kost dan 110 euro. Ook als je de gesprekken zelf wilt betalen, dan hanteer ik het tarief voor zelfbetalers (110 euro voor 45 minuten directe tijd).
 
Algemene informatie behandeling
Je hebt bij de intake nodig:
- verwijsbrief van de huisarts waarop BGGZ of SGGZ staat
- legitimatiebewijs
- verzekeringspas


 

Wachttijden

Er is op dit moment een aanmeldstop. Wanneer er weer ruimte is, wordt het hier op de website vermeld. 

 

Afspraak afzeggen
Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.


Wat te doen bij crisis
Mijn praktijk is niet geschikt als je dusdanige problemen hebt waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij je zowel binnen als buiten kantoortijden regelmatig dringend of acuut hulp nodig hebt. Ik zal je dan doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is. Ben je al in behandeling en is er sprake van een crisis, neem dan tijdens kantooruren contact op met mij of je huisarts. In de avonduren en in het weekeinde kun je contact op nemen met de doktersdiets (0900-9229). 

 

Vervangend collega

Voor de cliënten die in behandeling zijn, is er tijdens mijn vakanties een vervangend collega (Lianne van der Meer van 'Praktijk voor Psychotherapie') beschikbaar in geval van dringende zaken. Zij is te bereiken op info@liannevdmeer.nl en op dinsdag en donderdagochtend bereikbaar.