Voor wie

In mijn praktijk bied ik individuele therapie  aan volwassen, vanaf 18 jaar. Ik behandel in de basis GGZ als ook in de gespecialiseerde GGZ. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Specialistische GGZ biedt hulp bij meer complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

 

Mijn specialisme ligt op het gebied van trauma (ook vroege jeugd traumatisering), hechting, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek.
Daarnaast kun je bij me terecht met een breed scala aan klachten als je bereid bent naar jezelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe je meer in contact met jezelf kan komen. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten, burn-out, depressie, rouw, faalangst, onzekerheid, levensfaseproblematiek.Werkwijze
Ik werk integratief, dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Ook ben ik vaardig in EMDR, NET behandeling, Imaginaire Exposure therapie en Mindfulness Based Cognitieve Therapie en verwerking.

De behandelingen vinden tweewekelijks plaats en zonodig, als er ruimte is, wekelijks. Dit gaat altijd in overleg. Er wordt een behandelplan gemaakt en dit wordt besproken, evenals de diagnose. Tevens evalueer ik tijdig en regelmatig de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Dit doe ik o.a. door middel van ROM-vragenlijsten en evaluatiemomenten in te plannen. 


Basis-GGZ of specialistische-GGZ
Bij de basis-GGZ wordt meer gefocust op klachtgerichte behandeling en hierbij is het aantal sessies beperkt. Dit kan variëren tussen kort, middel en intensief.
 Specialistische GGZ wordt meestal ingezet bij procesgerichte behandelingen met meer de complexere psychische problemen en is veelal langduriger van aard.
 
Kosten/vergoeding

In mijn praktijk bied ik zowel basis-GGZ als gespecialiseerde-GGZ behandelingen, dit zit in het basispakket van je zorgverzekering. Ik heb met onderstaande hoofd zorgverzekeraars een contract voor 2020 afgesloten en dit betekent dat ik de kosten van de behandeling rechtstreeks kan declareren bij deze zorgverzekeraars:

 

* Zilveren Kruis (hieronder vallen ook De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, Achmea)

* DSW (hieronder vallen ook Stad Holland, ASR basis, De Amersfoortse, Ditzo)

* Caresq (hieronder vallen ook Besured, IptiQ life, National Academic, EUCare, Aon, Aevitea, 

   Promovendum) 

 

In 2021 heb ik de contracten met onderstaande zorgverzekeraars:

 

* Zilveren Kruis (hieronder vallen ook De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, Achmea)

* DSW (hieronder vallen ook Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar)

* ASR (hieronder vallen ook De Amersfoortse en Ditzo)

* ONVZ (hieronder vallen ook PNOzorg en VvAAzorgverzekering)

* Menzis (hieronder vallen ook AnderZorg, HEMA en PMA)

 

Voor niet gecontracteerde zorg ontvang je de nota zelf, welke je weer kan indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding van de kosten die je krijgt van je zorgverzekeraar hangt af van je polis (nature of restitutie).De declaratie van de behandeling vindt plaats aan het einde van de behandeling of na een jaar in het geval van een behandeling in de specialistische GGZ, als de behandeling nog vervolgd moet worden.
Als je in behandeling wilt, maar er is geen sprake van een diagnose dan geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP).  Een sessie van 60 minuten (inclusief 15 minuten indirecte tijd) kost dan 100 euro. Ook als je de gesprekken zelf wilt betalen, dan hanteer ik het tarief voor zelfbetalers (100 euro).
 
Algemene informatie behandeling
Je hebt bij de intake nodig:
- verwijsbrief van de huisarts waarop BGGZ of SGGZ staat
- legitimatiebewijs
- verzekeringspasEr is op dit moment een aanmeldstop. Wanneer er weer ruimte is, wordt het hier op de website vermeld. 

Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.
 
Mijn praktijk is niet geschikt als je dusdanige problemen hebt waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij je zowel binnen als buiten kantoortijden dringend en acuut hulp nodig hebt. Ik zal je dan doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.

 

Voor de cliënten die in behandeling zijn, is er tijdens mijn vakanties een vervangend collega (Lianne van der Meer van 'Praktijk voor Psychotherapie') beschikbaar in geval van dringende zaken. Zij is te bereiken op info@liannevdmeer.nl en op dinsdag en donderdagochtend bereikbaar.