Mijn naam is Mariëll Miske en ik ben geregistreerd psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Daarnaast ben ik ook supervisor cognitieve gedragstherapie en ben ik docent bij Psy-Zo! Onderwijsinstelling en het opleidingsinstituut voor Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en Orthopedagogiek (PPO). 

 

Visie

Klachten staan niet op zichzelf en kunnen een betekenis hebben die soms niet direct zichtbaar is en verband houdt met eerdere ervaringen. Vanuit je ontwikkeling en leergeschiedenis ontstaan dan vaak oplossingsstrategieën die veel energie kosten en niet meer effectief zijn in het huidige leven. Bewustwording van deze patronen maakt het mogelijk er anders mee om te leren gaan. Door onderliggende betekenissen te begrijpen en contact te krijgen met de meer onbewuste belevingswereld en weggestopte gevoelens, kun je deze gevoelens effectiever inzetten, nieuwe oplossingsstrategieën aanleren en nare ervaringen verwerken.

 

Wat is psychotherapie 

Bij psychotherapie staat je persoonlijke ervaring centraal. Het gaat niet om de betekenis die anderen geven aan die ervaring, maar om het perspectief van jezelf. Tijdens de therapie leer je je kwetsbaarheden herkennen, accepteren en te integreren met je weerbaarheden. Vanuit het ervaren leren en doorleefde inzichten kan je persoonlijke groei doormaken en krijg je zo meer grip op je leven, je relaties en je klachten. 

 

Bij psychotherapie worden verbale en/of nonverbale methoden ingezet waardoor je zicht krijgt op de oorzaak en de in stand houdende factoren van je psychische problemen en doe je ervaringen op die helpen anders te denken, te voelen en je te gedragen. 

 

Psychotherapie is gebaseerd op evidentie en praktijk gepasseerde behandelmethoden en maakt gebruik van wetenschappelijke kennis over (psycho-)pathologie, diagnostiek en behandeling.

 

Registraties en kwaliteitsbewaking

Als psychotherapeut ben ik geregistreerd in het BIG register. Daarnaast gelden in mijn praktijk de LVVP-kwaliteitscriteria en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Ik beschik over een formeel goedgekeurd kwaliteitsstatuut en deze ligt ter inzage in mijn praktijk.

 

Ook is mijn praktijk geregistreerd als erkende onderwijsinstelling door het CRKBO en voldoe ik daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

 

Registraties:

BIG: Psychotherapeut 59922569416
VGCT: Cognitief Gedragstherapeut en Supervisor VGCt-6939
NVP lidmaatschap: Psychotherapeut PT-200694

LVVP lidmaatschap: D-004543

VEN: EMDR practitionar 35780

 

AGB: 94103159

KvK: 86246488

 

CRKBO registratie als onderwijsinstelling 

Klik op onderstaande knop voor mijn LinkedIn profiel