Inhoud training

Een mindfulness-training kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten. Het eerste betreft het leren richten van de aandacht op wat er in het hier en nu is. Het tweede betreft het leren aannemen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover de ervaring in het hier en nu. 

 

Tijdens een mindfulness-training richt je je niet zozeer op het oplossen van je problemen, maar meer op het vinden van een andere houding ten opzichte van je problemen. Een houding die wordt gekenmerkt door meer acceptatie. Het blijkt namelijk dat het willen wegdrukken of controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij stress en het ontstaan en/of voortduren van psychische problemen.

 

Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden vaak door mensen gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kun je merken dat je die gevoelens kunt ervaren, en ook dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder narigheid op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.

Mindfulness kun je leren met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust zijn van wat je doet, terwijl je het doet. Door deze bewustwording leren mensen hun eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Op deze manier worden problemen beter hanteerbaar en minder indringend en ontstaat er ruimte voor ander gedrag. Dit stelt je in staat om op een vrijere manier in het leven te staan en je kwaliteiten beter te benutten.

 

Werkwijze

Er is sprake van een individuele training. Van oorsprong is mindfulness een groepstraining en de inhoud van de groepstraining staat ook centraal en wordt als leidraad genomen voor de individuele training.  De training start met een persoonlijke intake. Standaard duurt de training 8 weken en per week is er een sessie van 1,5 uur. Daarnaast dient er thuis geoefend te worden. Zo komt de behandelde stof goed tot zijn recht omdat er uitgebreid geoefend kan worden in de sessie en hierdoor wordt het oefenen thuis ook makkelijker. De training is flexibel in te delen. Je hebt de keuze om een keer een week over te slaan als het niet uitkomt in je agenda. Er is indien nodig ruimte om van het programma af te wijken en om persoonlijke problemen te bespreken. Wel wordt dit in het kader van mindfulness besproken. In de sessie behandelen we steeds de stof van één groepssessie van het originele programma van een groepstraining. Het ontwikkelen van mindfulness staat centraal maar aangepast op individuele wensen.

 

Kosten

De kosten voor de training zijn 895 euro voor 8 bijeenkomsten van 1,5 uur inclusief cursusmap en -materiaal en een intake van 45 minuten op mijn praktijk. Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, wordt een aangepaste rekening ingediend. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro.